få udarbejdet samejekontrakt hos din boligadvokat online

27 februar 2019
Astrid Pedersen
få udarbejdet samejekontrakt hos din boligadvokat online

Er du og din samlever ikke gift, er det en rigtig god idé at få styr på ejerforholdet over det hus eller den lejlighed, I sammen ejer og bebor. I tilfælde af samlivs ophør eller dødsfald kan en såkaldt samejekontrakt – også kaldet en samejeoverenskomst – være utroligt nyttig i forhold til bestemmelse af hver enkelt parts andel i såvel selve ejendommen som de forpligtelser, der følger med. Det kan godt være, at det er tungt at skulle gøre sig disse overvejelser, når samlivet er nyt, og alting tegner rosenrødt. Men det er nærmest en nødvendighed, hvis man ikke ønsker at stå i en værre kattepine senere hen, hvis situationen skulle opstå.

Få papir på den fælles ejendom med en samejeoverenskomst

Når I skal udfærdige en samejeoverenskomst, bør I kontakte en dygtig boligadvokat med speciale inden for privat bolighandel og andre forhold, som omgiver private boliger. Selv om der er tale om et standard dokument, som følger en bestemt procedure, er det alligevel en rigtig god idé at lade en professionel om selve udfærdigelsen og berigtigelsen af kontrakten, så I er sikre på, at den er gyldig og udformet efter bogen.

I samejeoverenskomsten nedfældes rettigheder og pligter for den fælles ejendom. Det kan for eksempel være i form af en fordelingsnøgle, som bestemmer, hvor stor en andel af et overskud ved salg, som skal tilfalde hver enkelt part, eller hvor meget parterne hver især hæfter for boligen. Det er også relevant at aftale, hvor meget parterne hver især skal betale for at købe hverandre ud i tilfælde af ophørt samliv. Og så er det vigtigt at begunstige hinanden i forhold til dødsfald, således at den efterlevende ikke pludselig står uden tag over hovedet.

Eboligadvokat.dk kan hjælpe dig og din samlever med at udfærdige en samejeoverenskomst, således at I kan nyde jeres fælles bolig i tryg forvisning om, at der er styr på paragrafferne.

Flere nyheder