Få styr på dit misbrug med den rette alkoholrådgivning

26 juli 2021
Astrid Pedersen

Er du pårørende til en alkoholmisbruger – og er du tæt på at give op? Så kan du med fordel læse med i det følgende. Det er nemlig meget sandsynligt at du kan gøre en kæmpe forskel. Og så bør du gøre forsøget – både for din egen og for en misbrugsramtes skyld.

Få den rette hjælp som pårørende til en alkoholiker

Det er ofte de pårørende som står med den tungeste byrde når det handler om alkoholmisbrug.

Et afhængigheds betinget misbrug er i høj grad en kæmpe belastning for den nære familie. Venner og kolleger kan som oftest blot se magtesløse til mens den misbrugsramte forsumper i et overdrevet forbrug af alkohol eller andre afhængigheds skabende substanser.

Den misbrugsramte selv vil ofte ikke blive klar over sit problem før det er for sent, og vedkommende har mistet såvel sit forsørgelses grundlag som de mennesker som stod ham eller hende nær. Når dette sker vil et alkoholmisbrug typisk eskalere – det er jo det sidste misbrugeren har tilbage. Og så kan misbruget i sidste ende gå hen og blive fatalt.

Alkoholrådgivning for misbrugere og pårørende

Hvis denne ulykkelige situation skal undgås er det vigtigt at du som pårørende til den alkoholiserede person tager affære så hurtigt som muligt.

Du bør faktisk opsøge professionel assistance i det øjeblik du finder ud af at der er noget galt. Hos et misbrugscenter vil du altid kunne få alkoholrådgivning som henvender sig såvel til den misbrugsramte selv som til hans eller hendes pårørende.

Med den rette rådgivning og behandling vil I sammen kunne vende skuden så den alkoholiserede part kan komme videre med sit liv uden afhængighed og misbrug. Og du vil kunne fungere som den nødvendige støtte i forbindelse med opbygning af denne nye tilværelse.

Du kan læse mere om alkoholrådgivning, og kontakte Behandlingscenter Søby Park direkte via hjemmesiden behandlingscentersoebypark.dk

Flere Nyheder